T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 ESENCE YEDİGÖLLERBulunduğunuz Yer: Kurumlarımız  >>   İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü

             
                     
                    

 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

                        
                            
                                    Muammer KÜCÜKOSMAN
                                        İlçe Yazı İşleri Müdür Vekili

                              
                                                                               
                                                     
                                         
KURUM ADI : İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü

KURULUŞU : 1954 yılında Çayırlı’ nın İlçe olmasıyla birlikte   İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü olarak faaliyetini sürdürmektedir.

GÖREVLERİ : 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu ile bu kanuna ek ve değişikliklerine ve 14.02.1985 tarih ve 3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna dayanılarak çıkartılan “VALİLİK ve KAYMAKAMLIK BÜROLARI KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA” Yönetmeliği doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

İlçe Mülki İdare Bölümü içinde hizmet gören ve Kaymakama bağlı olarak çalışan İlçe Genel İdare kuruluşudur.

Yazı İşleri Müdürlüğü, İşlemler, İdare Kurulu, Mahalli İdareler, Özel Kalem, Basın ve Halkla İlişkiler, Planlama Koordinasyon ile Hukuk İşleri Bürolarından oluşmaktadır.

Görevlerinden Bazıları Aşağıya Çıkartılmıştır.

· Kaymakamlığa gelen her türlü evrakın kabulü, verilen yetki çerçevesinde havalesini, kayıt ve dağıtımını yapmak,

· Mahalli İdarelerin Merkezi İdare Kuruluşlarıyla yazışmalarına aracılık etmek,

· Sivil Savunma Müdürünün olmadığı zamanlarda bu birimle ilgili görevleri yapmak,

· Memurların yargılanmaları ile ilgili işlemler dahil, İlçe İdare Kurulu görevlerine ilişkin iş ve işlemleri hazırlamak ve yürütmek,

· Kaymakamlığın Genel İdare Kuruluşları, Bölge ve Kuruluşlar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özel İşyerleri üzerindeki gözetim ve denetim yetkilerinin kullanılmasına ilişkin işleri yürütmek,

· Adli ve İdari Yargı Mercilerine izlenmesi gerekli dava ve konularla ilgili işlemleri izlemek ve yürütmek,

· Kanunlarla İdare Kurullarına verilmiş ve verilecek görevleri yapmak,

· İlçede Olağanüstü Hal ilan edildiğinde Olağanüstü Hal Bürosunun sekreterya hizmetlerini yapmak,

· Kaymakam tarafından verilen diğer işleri yapmak.

BİNA DURUMU :Hükümet Konağı içersinde faaliyetlerini sürdürmektedir

TEL: 0 446 311 22 10     FAKS : 0 446 311 22 12

                        ESENCE YEDİGÖLLER

T.C. Çayırlı Kaymakamlığı © 2009